« terug naar vorige pagina

Medische verklaringen

Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een ‘geneeskundige verklaring’ af te geven. 

Heeft u van uw behandelend arts gehoord dat hij/zij geen ‘geneeskundige verklaring’ afgeeft? Uw arts heeft daarbij gehandeld op grond van de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld.

De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de ‘eigen’ dokter). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(-en).